Mòdul 4: Música i llenguatge

En aquest bloc introduirem un nou concepte de programació anomenat llista. Una llista és una estructura de dades, un tipus especial de variable. Podem dir que són contenidors d'elements d'informació. Aquests elements tenen associat un nombre d'ordre segons la posició que ocupen a la llista. Sobre les llistes podrem fer diverses accions: afegir nous elements i eliminar-ne d'existents, obtenir el valor d'un determinat element…

Per veure què són i com fer-les servir construirem un generador de frases aleatòries.

En aquest mòdul també utilitzarem diversos dels conceptes que ja coneixem (missatges, variables, etc.) per construir un orgue virtual que, a més, ens servirà per treballar les escales musicals.Enllaç a la unitat 1: Generador de frases Enllaç a la unitat 2: Un orgue amb escales