Començant amb Snap! Introducció i presentació de l'entorn

Snap! és un llenguatge de programació visual i interactiu. Va ser creat per Jens Mönig a MioSoft Corporation, amb disseny i documentació de Brian Harvey de la Universitat de Berkeley i amb les contribucions dels estudiants de diversos llocs. Des del seu naixement no ha parat de millorar i és un projecte viu amb diversos col·laboradors de tot el món.

Anteriorment anomenat BYOB ("Build Your Own Blocks ™"), és una reimplementació d'Scratch amb funcionalitats ampliades que permeten, entre moltes altres coses, crear blocs propis personalitzats. Les capacitats afegides respecte d'Scratch el fan aconsellable també per a una introducció seriosa a la informàtica per a estudiants de secundària o, fins i tot, universitaris.

Snap! s'executa al nostre navegador. Està escrit en Javascript que limita la capacitat del programari que executa al navegador d'afectar o malmetre el nostre ordinador. D'aquesta manera és segur executar projectes d'altres persones.

Què aprendrem?

En aquesta unitat introductòria farem una primera aproximació al llenguatge de programació Snap!, el seu editor de projectes i el web de la seva comunitat.

Crear un compte d'usuari

Veiem com navegar per la plataforma, com crear un nou usuari i com accedir a l'editor de projectes.

Primera presa de contacte amb el llenguatge

Configurem l'editor de projectes d'Snap! perquè tingui el mateix aspecte que en els vídeos d'aquest curs, i fem una primera presa de contacte amb el llenguatge explicant alguns dels conceptes que utilitzarem durant el curs.

Un repositori de projectes a Internet

Crear un compte des de l'entorn de programació