Snap!

Aprenentatge creatiu amb Snap! (I)

Espiral del pensament creatiu segons M. Resnick (2017).
Espiral del pensament creatiu segons M. Resnick (2017). http://web.media.mit.edu/~mres/papers/CC2007-handout.pdf

Aquests materials pretenen ser una introducció a la programació des del paradigma de l'aprenentatge creatiu i des de la pràctica (learning by doing).

La programació és només l’eina pròpia del món computacional que, a més d'aportar-nos un aprenentatge dins del pensament computacional, ens permet abordar qualsevol projecte que faci servir el món digital des d'un punt de vista creatiu, experimental, cooperatiu, lliure i crític.

Es pretén donar una visió introductòria, multidisciplinària i internivells.


Destinataris

Mestres i professorat de totes les especialitats i nivells educatius de l’educació primària i secundària.


Objectius

 • Utilitzar un entorn interactiu programable per desenvolupar projectes interdisciplinaris.
 • Incorporar i interconnectar en els nostres projectes tots els elements propis del món computacional: dades, estructures de programació, digital media, xarxes… i del món físic: imatge, so.
 • Fomentar la curiositat científica i les competències STEAM.
 • Utilitzar les estratègies pròpies del pensament computacional i del treball cooperatiu per projectes.


Continguts

 • Introducció i presentació de l’entorn Snap!
 • Imatge i so. Seqüències programades.
 • Geometria i color. Repeticions i creació de blocs personalitzats.
 • Interacció d’objectes: creació de jocs i històries animades.
 • Tractament de la informació: variables i llistes.

Índex de continguts

Crèdits

1a edició (05/12/2018) realitzada per:

 • Bernat ROMAGOSA

Amb la col·laboració de:

 • Josep FERRÀNDIZ
 • Joan GUILLÉN

Enllaços d'interès

Snap! - Pàgina oficial


Snap4Arduino - Pàgina oficial