Formació en Pràctica Reflexiva

Les activitats de formació fonamentades en la Pràctica Reflexiva es basen en un model d’intervenció formativa que té en compte l’experiència personal i professional del professorat. Per això té unes característiques determinades, les quals han de facilitar tant el treball amb les emocions, percepcions i creences de les persones com la creació de comunitats d’aprenents entre les persones que comparteixen la formació.

Des de la Pràctica Reflexiva es considera que només des de la confiança es pot generar una comunicació fluïda, on sentir-se còmode per “obrir” l’aula i intercanviar coneixement sobre el que fem i per què ho fem i cercar alternatives que ajudin a avançar.

inicio8-1.jpg

inicio9-1.jpg

inicio10-1.jpg

inicio11-1.jpg