El centre i la Pràctica Reflexiva

logomodalitat.jpg

L’assessorament a centre és la modalitat formativa més complexa de totes ja que no només ha de promoure el desenvolupament individual dels seus membres sinó que ha de contribuir en el seu creixement col·lectiu com a organització que aprèn.

Els materials que aquí presentem tenen objectius diversos: el primer tracta aquells aspectes essencials a tenir en compte quan afrontem la formació en centre; la resta de documents, més específics, recullen des d' orientacions sobre com ajudar el centre - com a col·lectiu organitzat - i els docents a apropiar-se d'objectius de formació concrets (l'enfocament competencial, la coeducació, …) , o presenten l'assessorment des de la perspectiva d'altres agents (Serveis Educatius).

Introducció

Formació a centre amb assessorament extern des de la pràctica reflexiva

Innovar al centre. Eines per al canvi metodològic en el treball per competències

Marc de l'assessorament en programació per competències

Assessorament extern a centres en coeducació

Processos de millora en els centres. Eina de suport per a l'assessorament des dels Serveis Educatius