Programa de formació per a tutors i tutores d'ESO.

Inici: 2006-2007 Finalitat: Facilitar la gestió de l’acció tutorial i la adequació del pla d’acció tutorial als centres d’ESO, mitjançant la formació en la pràctica reflexiva.

Objectius generals:

  1. Motivar el professorat per desenvolupar la tasca d’acció tutorial, donar pautes d’anàlisi, observació i reflexió per a la bona organització i gestió de la tutoria i elaborar un portafolis per a l’actuació a l’aula.
  2. Optimitzar el pla d’acció tutorial com a instrument de gestió i planificació per al professorat, promoure el desenvolupament personal i social de l’alumnat i donar respostes a les exigències del món actual.Resum: El programa es va iniciar amb la formació d’un grup de tutors i tutores d’ESO que es va formar principalment en quatre àmbits:

  1. En la metodologia de la pràctica reflexiva
  2. Dinamització, gestió i intervenció en grups de treball
  3. Actualització de conceptes, metodologies, recursos i estratègies a treballar dintre de l’àmbit de la tutoria d’ESO
  4. Adquisició d’eines per incorporar les TIC a l’aula amb la creació d’un espai moodleA partir d’aquesta primera fase de formació de les persones formadores, es van dissenyar les primeres activitats formatives adreçades al conjunt del professorat. En aquestes formacions inicials els docents comparteixen entre iguals ,en grups reduïts, la reflexió sobre la pròpia pràctica educativa. Aquesta reflexió, que s’ha de fer col·lectivament i de manera sistematitzada, parteix de l’observació i ha d’arribar a la planificació d’estratègies i actuacions de canvi.

index.11.jpg