Programa de formació per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua a l’Ed. Inf

Programa de formació per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua a l’educació infantil.
Inici: 2005

Finalitat: Millorar la pràctica docent del professorat d’educació infantil i impulsar una reflexió sistemàtica des de l'aula que proporcioni als i les mestres els elements i recursos necessaris per afrontar el repte d’aquest ensenyament tenint en compte la diversitat lingüística present a les aules.
Objectius generals:

  1. Adquirir eines i estratègies per incorporar la reflexió sistemàtica en la pràctica docent.
  2. Generar estratègies i recursos metodològics per potenciar el desenvolupament de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral i escrita a l'educació infantil tenint en compte la diversitat lingüística a l'aula.
  3. Avançar en la construcció d'un bon model de llengua i en la seva aplicació a tots els àmbits d'ensenyament i d'aprenentatge.
  4. Fomentar la utilització de les TIC en el procés d'ensenyament i d'aprenentatge de la llengua.
  5. Conèixer diferents estratègies d’organització de l’espai i el temps i de d’intervenció docent a l’aula, tenint en compte a més les diferents possibilitats educatives dels entorns propResum: El programa es va iniciar amb la formació d’un grup de mestres d’educació que es va formar principalment en quatre àmbits:

  1. Actualització científic i didàctic de la llengua
  2. Metodologia de la pràctica reflexiva,
  3. Dinamització, gestió i intervenció en grups de treball
  4. Adquisició d’eines per incorporar les TIC a l’aula.

Hi va haver un període compartit en que es va simultàniejar la formació del professorat formador i la realització de seminaris adreçats al i les mestres de Parvulari.
Durant el curs 2007/2008 es van impartir a tot el territori

Actualment per al curs 2009/2010 se n’ofereix també a tot el territori