Programa de Coeducació

Inici: 2007

Finalitat: millorar la pràctica docent del professorat de matemàtiques a partir de la pràctica reflexiva.

Objectius generals:

 1. Generar estratègies i recursos metodològics per potenciar pràctiques educatives coeducatives.
 2. Generar un procés de millora personal i professional en l'educació, introduint la coeducació seguint la metodologia de la pràctica reflexiva.
 3. Actualitzar els coneixements cientificodidàctics entorn a l'escola coeducativa, a partir de la anàlisi de la situació de l'escola actual mixta, però no coeducativa.
 4. promoure l'ús deles TIC com a suport en l'impuls de la formació.Resum: El programa es va iniciar amb la formació d’un grup de professorat d’infantil, primària i secundària que es va formar principalment en quatre àmbits:

 1. En la metodologia de la pràctica reflexiva,
 2. Dinamització, gestió i intervenció en grups de treball
 3. Actualització cientificodidàctica referida a la coeducació
 4. Adquisició d’eines per incorporar les TIC a l’aula.

A partir d’aquesta primera fase de formació de les persones formadores, es van dissenyar les primeres activitats formatives adreçades al conjunt del professorat. En aquestes formacions inicials els docents comparteixen entre iguals, en grups reduïts, la reflexió sobre la pròpia pràctica educativa. Aquesta reflexió, que s’ha de fer col·lectivament i de manera sistematitzada, parteix de l’observació i ha d’arribar a la planificació d’estratègies i actuacions de canvi.coeducacio.jpg

Actualment les activitats que s’ofereixen com a proposta institucional i dintre del plans de formació de zona són:

 • Formació Consells Escolars
 • Seminari d’aprofundiment
 • Assessoraments en coeducació

Materials per a l'assessorament: el Protocol d'assessorament i la Caixa d'eines