Modalitats i accions formatives

logoaccions.jpg Aquesta formació pretén actualitzar els coneixements científico-didàctics a partir de les necessitats que vagin sorgint del treball reflexiu tant individual com en el si del grup en formació i adquirir les eines i les estratègies per incorporar la reflexió sistematitzada en i sobre la pràctica que ajudin a la persona docent a continuar, el seu procés d’autoformació.

Introduccció

Modalitat de formació d’àrea

Modalitat de formació en centre

Programes de formació

Grups tècnics