~~ODT~~

JT101 - Entorns 1x1:projecte eduCAT.

La primera versió d'aquests materials és d'abril de 2010 i han estat editats per darrer cop incorporant noves actualitzacions el novembre de 2010Aquesta Jornada Tècnica està orientada a proporcionar eines, recursos i materials de suport als/les coordinadors/es TIC de centres educatius, tan d'escoles de primària com d'instituts de secundària, que estiguin interessats, o bé que ja disposen, d'entorns d'integració avançada de les TIC a l'aula de tipus 1×1 (un ordinador per alumne).

El curs 2009/2010 s'ha iniciat el Projecte eduCAT1x1 a secundària. La previsió és estendre aquest projecte el curs 2011/2012 a primària. El contingut de la jornada s'ha basat amb els recursos existents a secundària. La presència dels centres de primària pretén promoure les adaptacions metodològiques, curriculars, organitzatives i d'infraestructures per tal de preparar, durant el proper curs, aquest projecte.

El principal objectiu d'aquesta jornada és proporcionar un lloc de referència amb documentació bàsica sobre entorns d'aprenentatge 1x1 i en particular sobre l'estat d'implementació del projecte eduCAT1x1 durant el present curs escolar 2009-2010.

Consell per a la descàrrega dels documents de la wiki

Al llarg d'aquests materials trobareu múltiples documents en format pdf o altres. Si quan fent clic amb el botó esquerre del ratolí damunt de l'enllaç el document no es descarrega, feu-ho fent clic amb el botó dret damunt de l'enllaç i prenent l'opció del menú desplegable desar enllaç al disc

Bloc 1. Característiques dels entorns d'aprenentatge 1x1

bloc 1

 • Què s'entén per entorns TIC 1x1?
 • Paràmetres rellevants dels entorns TIC 1x1
 • Infraestructures dels entorns 1x1
 • Infoestructures dels entorns 1x1
 • El projecte eduCAT1x1
 • Bibliografia i webgrafia


~~UP~~

Bloc 2. Recursos i materials d'aprenentatge en entorns 1x1

Imatge exemple 2

 • Continguts educatius digitals
 • Llicències d'ús de continguts digitals
 • Els repositoris de continguts
 • Plataformes virtuals d'ensenyament-aprenentatge
 • Eines 2.0 per al treball cooperatiu en xarxa
 • Bibliografia i enllaços

~~UP~~

Bloc 3. Models metodològics en entorns d'aprenentatge 1x1

Imatge exemple 3

 • El rol del docent a l'aula digital
 • Interaccions educatives a l'aula digital
 • Formació i desenvolupament docent
 Autoria 
 Marià Cano - mcano@xtec.cat
 Artur Tallada - atallada@xtec.cat
 Xavier Suñé - xsune@xtec.cat


~~UP~~


Índex Jornades | Inici Jornada