La veu dels experts

I com ho fem? En aquest bloc podrem reflexionar sobre què implica treballar el Medi amb una mirada STEAM, aprenent a integrar els medis social i natural i a entendre que, qualsevol situació, es pot analitzar des de diferents perspectives. A més, donarem el pes que es mereix al pensament crític i a l’avaluació, dues eines fonamentals per formar ciutadans del futur.

Temes