Presentació

En aquest tercer bloc crearem una activitat experimental per dur a terme amb els infants. Analitzarem i enriquirem l’activitat amb la col·laboració dels companys per finalment avaluar-la i documentar-la.

Objectius:

  • Dissenyar una activitat experimental amb sentit i vinculació a una proposta d’aula.
  • Compartir, enriquir i retocar les activitats prèviament dissenyades.
  • Recollir documentalment les activitats realitzades.
  • Avaluar, des d’un punt de vista crític i creatiu, les propostes i resultat obtinguts.

Temes