Avaluació de l'activitat realitzada

En aquesta part de la fase tres, les activitats s’han realitzat a l’aula. Hem pogut observar com s’ha desenvolupat l’activitat, la implicació i autonomia dels infants a l’hora de dur a terme la proposta, quins han estat els aprenentatges fets i com han compartit idees, recursos,…Cadascú dels i les docents, valora la seva activitat amb la teranyina que trobarà al fulldetreball_b3_t4_a1, cal posar un punt a cada línia segons el grau d’assoliment de cada indicador d’avaluació. Tenint en compte que el centre és gens i a mesura que ens allunyem una mica, bastant, força i molt. Així en unir els punts obtindrem una línia, la teranyina. Podeu fer-ne una compartint aquesta avaluació amb els vostres alumnes per obtenir una mirada compartida. Aquesta teranyina es pot repetir cada curs quan es faci l’activitat. Aquest recull permet, observar els punts fort i febles i així adequar o millorar la proposta segons el grup o el moment en què es dugui a terme.

Compartim l’avaluació de l’activitat amb el grup juntament amb la documentació de l’activitat dissenyada.

fulldetreball_b3_t4_a1.docx