Recollida de documentació

b_t3.jpg

Aquesta activitat està dissenyada per fer una narració de l’activitat experimental plantejada als infants. És un procés que a partir de l’escolta i de l’observació, ens permet reflexionar i interpretar el que s’ha recollit. La documentació ha de mostrar les evidències dels aprenentatges realitzats, l’itinerari de la proposta, la gestió d'aula, fent servir imatges o documents generats pels mateixos infants. És una activitat que es pot compartir amb el grup en la mesura que puguin col·laborar en aquest acte comunicatiu.Individualment i per cada una de les activitats dissenyades s’haurà de fer un recull d’informacions que puguin quedar arxivades a l’escola i que permetin prendre decisions. Es pot utilitzar la proposta de bastida del fulldetreball_b3_t4-a1.docx Per més informació es pot consultar els documents 1 i 2 També caldrà tenir una càmera de fotos a l’abast tant del docent com de l’alumnat i anar fent un recull de les feines fetes pels nens i les nenes i dels documents generats.

Per acabar, cada mestre compartirà la seva documentació amb el grup, i un cop validada, passarà a formar part d’un recull d’activitats reeixides de centre. Les característiques que comparteixent totes aquestes activitats seran les que es reproduiran en els futurs dissenys.


fulldetreball_b3_t3_a1.docx

Document 1

Document 2