Compartim i aportem

En aquesta part de la fase tres, ja s’han dissenyat les activitats que es faran a l’aula. Es proposa compartir-les amb els i les companyes, que donaran el feedback necessari per millorar-les. Serà necessari que cada mestre prepari una petita presentació de la seva proposta que farà arribar, amb antelació, a la persona encarregada de fer la retroalimentació, això facilitarà la posada en comú. Una vegada incorporades, si s’escau, les aportacions fetes, es tornarà a compartir la nova proposta amb altres companys. Caldrà, ara, adonar-se i seleccionar aquells aspectes de les activitats presentades que es podrien incorporar a les pròpies. Es pot crear un espai virtual o real en què compartir totes les propostes creades.Per cada una de les activitats dissenyades s’ha de fer una petita presentació, ressaltant aquells aspectes diferenciadors, que s’han incorporat a partir de les informacions incloses en aquesta formació. S’hauran de constituir les parelles que s’hauran de coavaluar. Aquestes persones hauran de rebre amb antelació la presentació de l’activitat i hauran de recollir els seus dubtes, suggeriments, etc.

En aquesta primera trobada per parelles d’activitats es resolen dubtes, es fan aclariments, s’aporten idees, activitats, reflexions, etc.


Es valoren les aportacions fetes i s’incorporen aquelles que es creuen que afegeixen una millora.


Es tornen a fer parelles, aquesta vegada amb diferents companys. S’expliquen les activitats amb les incorporacions fetes. Cada mestra es fixarà en aquells aspectes de l’activitat que li estan explicant i que podria afegir a la seva, per millorar-la.

S’acaba de revisar l’activitat creada i s’incorporen aquells aspectes que creiem necessaris. Ja esteu a punt per portar-la a l’aula