Dissenyem l'activitat

Arribats a aquest punt, cal posar-se mans a l’obra i començar el disseny d’una primera activitat de ciència. Caldrà tenir present tot el material que s’ha compartit durant el primer i segon bloc d’aquesta formació. Durant aquesta fase podeu treballar individualment o en parelles segon l’organització del centre i les característiques dels grups.Abans de començar hauríeu de tenir presents algunes consideracions que us ajudaran a concretar i tenir en compte aspectes essencials. Aquesta infografia us guiarà en aquesta reflexió

Un cop acabat el disseny inicial de la primera activitat de ciència, us proposem repassar-la de forma crítica tenint en compte alguns dels aspectes que hem treballat en els blocs anteriors i que tenen a veure amb l’organització, la metodologia i la posada en pràctica de l’activitat. Per poder realitzar aquesta comprovació podeu utilitzar el document fulldetreball_B3_T1_A1. Doc que us ajudarà a reflexionar sobre aspectes crítics de l’activitat científica a l’escola.

fulldetreball_b3_t1_a1.docx