Presentació

En aquest segon bloc, focalitzem la mirada vers les grans idees de la ciència, la veu dels experts per tal de poder definir i concretant aspectes metodològics, eines i materials que ens ajudin a crear un model sistèmic per l’escola.

Objectius:

  • Presentar, escoltar i compartir el què, el com i el per a què del treball experimental a l’aula.
  • Conèixer les grans idees de la ciència per tal de desenvolupar i concretar aspectes metodològics bàsics.
  • Analitzar propostes de treball científic per a crear un model sistèmic de centre.
  • Definir quin material volem que formi part de l’aula de ciència de l’escola.

Temes