Quines eines i materials necessito per fer treball experimental a l'escola?

Aquesta activitat està organitzada en tres parts. La primera té com a objectiu acostar-nos als materials específics de laboratori mitjançant un joc de cartes. La segona elaborar un llistat de material que creieu que caldria tenir a l’escola per dur a terme les diferents activitats d’àmbit científic. Així com aquell que podeu demanar en préstec o trobar en línia per fer activitats puntuals. Per acabar de conèixer el procés de treball d’altres escoles a l’hora de preparar l’aula de ciències.Distribuïu les imatges entre els diferents components del grup amb la finalitat d’agrupar-les i classificar-les. Caldrà tenir en compte si penseu que és un material específic de laboratori, i en aquest cas si estan en relació amb l’observació, la mesura… o són materials d’ús habitual que podem trobar amb facilitat al nostre entorn… Cerqueu quina és la classificació que considereu més adient per poder després prioritzar a l’hora d’elaborar el llistat del material que considereu necessari a l’escola.

A la segona fase cal que elaboreu un llistat o catàleg de material que penseu heu de tenir a l’escola i aquell que es pot demanar en préstec, així com dels recursos digitals que podeu tenir a l’abast per dur a terme el treball experimental a la vostra escola. Al servei de préstec del CESIRE (https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/prestec/) trobareu materials que es poden demanar en préstec.

fulldetreball_b2_t5_a1.docx

fulldetreball_b2_t5_a2.docx

fulldetreball_b2_t5_a3.docx