Presentació

En aquest primer bloc intentarem definir com volem i com hauria de ser el treball experimental a l’aula mitjançant l’anàlisi de propostes experimentals. Per acabar, definirem quins objectius específics en plantegem treballar en aquest itinerari.

Objectius:

  • Compartir quines són les idees preconcebudes i pròpies sobre el treball experimental.
  • Compartir, definir i consensuar una definició conjunta de treball experimental al centre.
  • Definir els objectius del claustre sobre aquesta proposta de formació.

Temes