Definim objectius

Aquesta activitat està pensada per definir els objectius, que com a claustre, es plantegen assolir en fer la formació de centre. En aquesta selecció s’hauria de tenir en compte, les necessitats individuals i les necessitats que s’han identificat en les activitats anteriors d’aquesta fase. Caldria proposar-se 3 o 4 objectius generals, que haurien de respondre a les preguntes:

Per què?

Què?

Com?

Amb quins recursos?

Una vegada definit els objectius generals, aquests s’han de concretar a partir de la definició d’objectius específics i de la proposta de possibles accions.Comencem amb una proposta individual. Cada docent haurà d’escriure en post-its les necessitades de formació que creu que li fa falta.


En grups de quatre o cinc persones, es posen en comú les diferents demandes, intentant agrupar-les (fulldetreball_B1_t4_a1) i posant títol a cada grup.

Es posa en comú l’activitat anterior fent el mateix procés. En acabar es podran definir els 4 objectius generals i es tindrà prou informació per anar explicitant els objectius específics.


L’equip que coordina la formació, ha de poder assegurar la correcta definició dels 4 objectius. Convindria revisar els documents fets en aquesta sessió i amb les anteriors per poder afegir els aspectes importants, però que no hagin sortit en la posada en comú.

Per preparar la següent activitat, cada grup tindrà el material que es proposa al Material_b1_t4_m1, goma d'enganxar i paper d’embalar o un doble foli Din-A3

Els cercles corresponen als objectius generals i cada grup en tindrà un. Els rectangles corresponen als objectius específics i es podran tenir tants com siguin necessaris. Els rombes corresponen a les accions.

Cada grup haurà de fer un mapa on apareguin: objectius generals, específics i accions. Poden fer-ho com vulguin, poden afegir fletxes, colors, dibuixos… Aquests mapes haurien de quedar penjats per fer de guies del projecte de formació. Es podran afegir demandes, propostes, accions, preguntes, observacions, aprenentatge, suggeriments, etc. A la carpeta d’aprenentatge han de quedar recollits els objectius generals i els específics de la formació.

fulldetreball_b1_t4_a1.docx

material_b1_t4_m1.docx