Què entenem per a treball experimental?

Aquesta activitat està pensada per compartir des de l’inici de l’itinerari el que enteneu per treball experimental. Es parteix d’una selecció de quinze frases sobre del treball experimental. Caldrà valorar-les individualment, compartir-les, discutir les discrepàncies per arribar a consensos que permetin definir el que el claustre entén per treball experimental.Individualment, llegiu amb atenció les frases del document fulldetreball_b1_t2_a1.doc. Haureu de seleccionar-ne les 5 que us semblin que expliquen millor la vostra idea de treball experimental i ordenar-les segon la importància que els hi doneu. No podeu canviar-les, ajuntar-les ni afegir ni treure cap paraula. A la taula 1 anoteu les raons per les quals heu fet la tria de cada frase, us servirà per a la discussió posterior.

En grups de quatre poseu en comú les diferents seleccions. Heu de pactar una selecció de 5 frases i l’ordre que considereu adient. Pareu més atenció en aquelles sentències en què discrepeu més. Ompliu la taula 2 amb les raons de la vostra selecció. En aquest punt aniria bé escollir una persona que parlés en nom de tot el grup i una altra que prengués nota dels acords. Controleu el temps. Aquesta activitat s’hauria de poder fer en 30’

És el moment de posar en comú les decisions preses en els diferents grups. Podríeu iniciar l’activitat fent una taula on s’evidenciïn les coincidències i les discrepàncies. Aquestes últimes caldrà discutir-les per arribar a acords. Recordeu que no solament es tracta del contingut de les frases, també hauríeu de coincidir en l’ordre. Per acabar hauríeu d’escriure un text compartit que comences

A l’escola… entenem per treball experimental…

Podeu utilitzar les frases del document fulltreball_b1_t2_a1.doc, les idees que heu anat emprant per justificar les vostres decisions, podeu afegir i treure paraules, introduir idees noves… Aquest document l’heu de guardar a la carpeta d’aprenentatge.

fulldetreball_b1_t2_a1.docx