Formació STEAM & Tinkering a l’aula amb clau de gènere

Aquest curs de kit Tinkering vol ser una guia de projectes i activitats ciencia i tecnlogia aplicades a l’aula per a alumnat d’infantil i primària que es poden realitzar amb les eines i materials que s’inclouen en el kit de tinkering. Les estratègies que es treballaran en la formació passen per “aprendre fent” a partir de projectes assequibles i estimulants amb en els que la participació dels aprenents és fonamental per a la seva implicació.


Destinataris

Docents d’educació primària i docents de tecnologia de primer cicle d’educació secundària.

Objectius:

 • Crear activitats simples i creatives de ciència i tecnologia (STEAM).
 • Usar eines i materials del kit per aplicar la metodologia tinkering a l’escola.
 • Generar entorns d'aprenentatge integrats que permetin una major consciència de les relacions entre les diferents àrees d’ensenyament.
 • Relacionar els Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) amb activitats aplicades de ciència i tecnologia.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en les experiències d’aprenentatge de forma transversal (ODS 5 - Igualtat de gènere).
 • Fomentar la creativitat, el pensament crític i l'expressió artística a l’aula.
 • Ús de material reciclat o segon ús en la creació de projectes a l’aula.
 • Conèixer eines per a crear un espai col·laboratiu, obert i horitzontal a l’aula.


Continguts:

 • Metodologia tinkering: Filosofia i pilars fonamentals.
 • Materials i eines del kit de tinkering.
 • Eines d’inclusió amb perspectiva de gènere
 • Experimentació amb la metodologia tinkering.
 • Construcció amb sentit: Disseny i creació d'una activitat tinkering.
 • Tinkering i els reptes globals (ODS)
 • Experiments i activitats relacionades amb el magnetisme.
 • Experiments i activitats relacionades amb l'energia.Índex

Crèdits

Edició Juny 2021

 • Oriol Codina Carulla

Enllaços d'interès