4.2: El Cura


El Cura permet modificar els paràmetres d’impressió i després transformar-los a codi G. D’aquesta manera, sota l’extensió GCODE, se li diu a la impressora cap a on ha de moure’s i quant material ha d’extruir a cada moment.

Podeu descarregar el Cura i instal·lar-lo, obrint l’arxiu i executant l’assistent d’instal·lació. Si quan entreu al programa voleu canviar l’idioma de la seva interfície heu d’anar a Preferences i fer clic a Configure Cura. Quan estigui seleccionat l’idioma desitjat, s’ha de tancar el programa i tornar a obrir-lo per veure els canvis.

Ara ja podeu començar a explorar el Cura. El primer pas és fer clic a la part dreta superior on surt el nom d’una impressora per seleccionar el vostre model, és adir, el nom de la impressora on voleu imprimir l’objecte.

Després, des del menú Archivo, podeu obrir (Abrir archivo) el STL fet abans en Tinkercad. Quan aparegui en pantalla, si feu clic sobre ell veureu que surten unes fletxes de colors que us permetran desplaçar l’objecte pels tres eixos (X, Y i Z).

Si us fixeu en les icones de l’esquerra, veureu que, a més, podeu escalar l’objecte (fent-lo més gran o petit), girar-lo o aplicar-li l’efecte mirall. Podeu provar aquestes eines i després desfer totes les accions per tornar al punt inicial. Tal com heu pogut veure quan s’ha obert l’exemple «Vianant» en el Cura, aquest objecte s’ha dissenyat tombat per facilitar l’adhesió al llit i evitar l’ús de suports.

A la part superior teniu les icones que us mostren les diferents maneres de visualitzar l’objecte.

A la dreta teniu l’apartat Configuración de impresión on s’escull el material que es farà servir a la impressió, generalment PLA, així com les opcions de laminació (velocitat d’impressió, temperatura, tipus d’adhesió, etc.). Podeu imprimir seguint les opcions de laminació recomanades (Recomendado) o modificant aquestes opcions (Personalizado).

En modificar el percentatge de Relleno es decideix si es desitja que l’objecte sigui més o menys buit per dins, el que influirà en la resistència de l’objecte.

Per evitar problemes d’adhesió com el denominat warping (cantonades de l’objecte aixecades i desenganxades), es poden aplicar diferents funcions (Falda, Borde o Balsa) que augmenten l’adhesió a la base (llit) de les primeres capes.

Quan un objecte té parts que sobresurten amb un angle major a 45° o que tenen una extensió superior als 5 mm i no es recolzen a capes inferiors, es necessita incloure en el modelatge de l’objecte suports que garanteixin la impressió de totes les seves parts o permetre que el Cura afegeixi aquestes estructures en les zones que mostra en vermell per considerar-les inestables.

A Vista de capas es poden veure afegides les estructures de suport, així com les d’adhesió a la base. Després de la impressió, totes aquestes estructures s’hauran d’extreure manualment.

Per últim, teniu a la part inferior un apartat on es mostren les mides de l’objecte i l’opció Preparar. Si feu clic en ell, apareixerà el temps que trigarà la impressora en fabricar l’objecte.

Per imprimir, feu clic a Guardar en archivo i guardeu l’arxiu GCODE resultant en una targeta SD que, després, s’introduirà a la màquina perquè aquesta pugui fer el treball.

El GCODE és el llenguatge que interpreta les impressores 3D i que s’encarregada d’emmagatzemar en format text un llistat amb codis de lletres i números que ordena les instruccions sobre com imprimir una peça: posicionament de l’extrusor en els eixos X, I i Z; la velocitat de l’extrusor i la temperatura que ha d’aconseguir el hotend; entre altres aspectes.

Per configurar correctament els diferents paràmetres de la impressió, haureu de buscar l’assessorament del Fab Manager.

El Cura permet guardar dissenys per a la impressora 3D en fitxers, l’extensió dels quals serà GCODE.