Tema 4: Instruccions per a la impressora 3D


Podeu utilitzar una impressora 3D per imprimir aquells objectes o figures (vianants, avions, cotxes, trens, fanals, semàfors, papereres, bancs, etc.) que us agradaria incloure a la vostra ciutat intel·ligent.

La màquina permet imprimir objectes a partir d’un disseny 3D realitzat de manera digital en un programa de modelatge, recollit a través d’un escàner 3D o descarregat des d’un repositori en línia com, per exemple, Thingiverse.

Per a això, s’ha d’introduir un filament de plàstic, generalment PLA, en un extrusor que s’encarrega d’empènyer el filament cap a un hotend. En ell s’escalfa el material perquè pugui dipositar-se en fins fils, capa a capa, sobre una base. L’objecte es crearà gràcies al moviment de l’extrusor en els eixos X, Y i Z i al refredament del filament.

Al mercat podeu trobar diversos models d’impressores 3D. En aquest tema, quan es parla de la màquina, s’està fent referència a la Creality Ender 3.

Els fab lab exigeixen responsabilitat individual de l’usuari en la seguretat, neteja i funcionament. Per això, abans de començar a treballar en un fab lab heu d’aprendre a fer-ho sense ocasionar mal a altres persones ni a les màquines i us heu de comprometre a deixar l’espai de treball net i ajudar en el manteniment de les eines.

En aquest tema veureu com preparar un disseny per a la impressora 3D amb:

  • El Tinkercad
  • El Cura