3.1: El CutStudio


El CutStudio us permet importar una imatge amb format JPG, PNG o BMP en la qual generar les línies de tall per les que el plòter de vinil passarà la seva fulla. Però també us permet crear els vostres objectes amb les diverses eines que ofereix el programa: Selección de objeto, Insertar texto, Dibujar rectángulo, Dibujar círculo/elipse, Dibujar polígono, Dibujar estrella, Dibujar polilínea i Dibujar polilínea curva.

A continuació teniu un exemple de com podeu crear una senyal de perill de radiació. El primer pas és importar una imatge guardada a l’ordinador com aquesta:

Quan aparegui la imatge a la pantalla, heu de seleccionar-la i fer clic en el menú Objetos i, després, en l’opció Perfilar imagen. S’obre una caixa, en la qual heu de fer clic a Extraer líneas de contorno i, després, a OK.

A continuació, amb el ratolí, heu d’arrossegar cap a un costat la imatge per veure tant l’original com les línies generades. Amb l’eina Selección de objeto i amb la tecla de supressió, heu d’eliminar la imatge original.

El següent pas és seleccionar la imatge que us ha quedat i fer clic a Propiedades. En la caixa que apareix heu de determinar les mides que voleu que tingui la imatge. Perquè no es deformi, s’ha de marcar Mantener aspecto.

Quan estigui fet, només queda seleccionar la imatge i fer clic a Mover i, després, a Corte. Llavors, apareix una caixa on heu de seleccionar el plòter que teniu connectat a l’ordinador des del qual envieu l’arxiu perquè el talli. Prèviament, podeu guarda l’arxiu amb l’extensió CST des del menú Archivo i l’opció Guardar como.

L’arxiu que acabeu de preparar es pot tallar en vinil de color negre i enganxar-lo sobre un quadrat de vinil groc. Per fer aquest quadrat, a la màquina heu de ficar un vinil groc i dissenyar el quadrat a l’ordinador.

En CutStudio, dibuixeu un quadrat amb l’eina Dibujar rectángulo i en Propiedades poseu que tingui unes mesures una mica més grans que les de la imatge anterior. Per últim, guardeu el disseny.

Aquí teniu un vídeo amb tots els passos a seguir al CutStudio:

El CutStudio permet guardar dissenys 2D per al plòter de vinil en fitxers, l’extensió dels quals serà CST.