2.2: L’RDWorks


Ara és el moment d’acabar el disseny 2D del poliedre en l’RDWorks per poder enviar-lo a la màquina i tallar-lo en cartolina. Quan estigui només haureu d’armar el poliedre, enganxant cola allà on sigui necessari.

Algunes talladores làser disposen del seu propi programari, a la resta es pot utilitzar l’RDWorks que es pot descarregar des de diverses pàgines web com, per exemple, aquesta: Lasertextil.com. Una vegada tingueu instal·lat aquest programa, podreu dibuixar línies i formes geomètriques amb diferents colors per treballar amb capes i realitzar a cadascuna d’elles operacions diferents (tallar o gravar). També podreu controlar les variables del làser: velocitat i potència o poder.

Obriu l’RDWorks i importeu l’arxiu DXF generat anteriorment amb l’Inkscape. Si veieu més d’una línia de contorn, heu d’esborrar totes aquelles per on no voleu que passi el làser amb l’eina Seleccionar del programa i la tecla de supressió. Penseu que el làser de la màquina, en funció de la seva velocitat i potència, tallarà o gravarà totes les línies del vostre disseny.

El treball que heu de veure finalitzat a pantalla ha de tenir una línia de contorn d’un color – podeu fer servir la paleta de colors que ofereix l’RDWorks – i les línies internes, d’un altre color. La línia de contorn es tallarà i les internes, es gravaran perquè pugueu doblegar la cartolina i armar el vostre poliedre.

Si en eliminar les línies us heu quedat sense les marques internes, haureu de dibuixar-les. Per a això, heu d’agafar l’eina Línea i seleccionar un color de capa com, per exemple, el verd. Després, amb el ratolí marcar l’inici i el final de cada línia. Quan ho tingueu, podeu seleccionar tota la feina sencera arrossegant el ratolí i agrupant-la amb l’eina Grupo.

En aquest exemple la capa de tall té el color negre i la de gravat, verd.

L’últim pas abans de poder guardar el treball és dibuixar cercles i quadrats dins del poliedre amb el color de capa de tall i amb les eines Rectángulo i Elipse. Amb això, simulareu les finestres i les portes de l’edifici, a més de ser on podeu caragolar sensors i actuadors.

Una vegada que ho tingueu, només us faltarà agrupar-ho tot, tancar el cadenat i escalar el disseny en funció de les mesures que us agradaria que tingués el vostre edifici (longitud i amplada en mil·límetres). Ja podeu guardar el treball des del menú Archivo, utilitzant l’opció Guardar como. L’extensió de l’arxiu serà RLD.

Per a veure si el vostre disseny cap a la màquina que teniu, en el menú Config podeu fer clic en Configuración de página i fer que la pàgina que veieu en pantalla representi els mil·límetres que té la zona de treball de la vostra talladora làser.

També podeu escollir des de quin punt voleu que comenci el làser a treballar, si feu clic en el menú Config i escolliu l’opció Configuración del sistema.

Finalment, heu de determinar el valor de la velocitat i la potència del làser des de la caixa que apareix en fer doble clic sobre un color de capa.

El làser tallarà o gravarà el material en funció del valor d’aquestes dues variables. Si veieu en funcionament la màquina, observareu que el làser va més ràpid quan realitza un gravat que quan realitza un tall. Aquesta diferència en la velocitat es determinada en aquest apartat.

Aquí teniu un vídeo amb tots els passos a seguir a l’RDWorks:

Els valors de la velocitat i la potència canviaran en funció de la màquina i el material a tallar o gravar. Per tant, haureu de buscar l’assessorament del Fab Manager per tal de tenir la seguretat de fer bé el treball.

L’RDWorks permet guardar dissenys llestos per ser tallats i/o gravats a làser en fitxers, l’extensió dels quals serà RLD.