2.1: L’Inkscape


De tots els objectes que es poden tallar, veureu com podeu fabricar un edifici per a la vostra ciutat. El primer pas és pensar com ha de ser aquest edifici: quina mida és la correcte en proporció amb la mida de la ciutat intel·ligent sencera, així com també quines han de ser les seves mesures i quins forats ha de tenir per poder incloure en ell la placa i els sensors i actuadors desitjats.

A continuació, per obtenir el disseny 2D d’aquest edifici, podeu optar per partir de la imatge desarmada d’un poliedre. Podeu utilitzar Internet per descarregar una imatge o podeu dibuixar-la i escanejar-la vosaltres mateixos.

Una vegada que tingueu la imatge (en format PNG, JPG o PDF), l’heu d’importar a l’Inkscape. Podeu descarregar aquest editor de gràfics vectorials des de la seva web. A la part superior podeu canviar l’idioma per a, després, anar al menú Descarga, escollir l’opció Current Version i, finalment, seleccionar el sistema operatiu del vostre ordinador. Quan l’Inkscape ja estigui instal·lat, podreu crear i modificar un dibuix.

De totes les funcionalitats d’aquest programa, només utilitzareu aquelles que us permetran vectoritzar una imatge perquè aquesta sigui escalable sense perdre definició i convertir la imatge en un trajecte perquè el làser de la màquina pugui realitzar correctament el seu recorregut.

El primer pas, després d’importar el vostre poliedre desarmat i veure’l en l’Inkscape, és agafar l’eina Seleccionar y transformar objetos per seleccionar el treball i, després, fer clic en el menú Trayecto i en l’opció Vectorizar mapa de bits.

A la caixa que apareixerà, heu de seleccionar Vista en directo per obtenir la vista preliminar del vostre poliedre sencer. Per a això, podeu usar les opcions disponibles com, per exemple, Grises.

Després, accepteu i tanqueu la caixa. El següent pas és arrossegar la imatge del poliedre cap a un costat, amb l’ajuda del ratolí. Observareu que apareixen dues imatges. Amb l’eina Editar nodos de trayecto podeu veure en quina de les dues s’observen els nodes per a, d’aquesta manera, eliminar l’altra (l’original) amb la tecla de supressió.

Finalment, amb la imatge seleccionada, heu d’anar al menú Trayecto i seleccionar l’opció Objecto a trayecto. Una vegada fet, ja podeu guardar aquest treball des del menú Archivo, utilitzant l’opció Guardar como i el tipus DXF.

En la caixa que apareix, heu de triar mm com a unitat base i, després d’això, fer clic a Aceptar.

Aquí teniu un vídeo amb tots els passos a seguir a l’Inkscape:

L’Inkscape permet guardar dissenys 2D en fitxers, l’extensió dels quals serà DFX.