Tema 1: Els fab lab


Un fab lab (acrònim de l’anglès Fabrication Laboratory) és un espai de fabricació digital en el qual els usuaris poden produir objectes físics, a escala personal o local, gràcies a les màquines a les quals poden accedir.

El concepte fab lab apareix al principi de l’any 2001, en el Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), quan s’idea un espai on tothom pugui ser capaç de desenvolupar o construir gairebé qualsevol cosa a partir de l’ús de certa maquinària i tecnologia. Des d’aquest moment, comencen a obrir-se espais de fabricació digital en diversos llocs del món com Boston, Costar Rica o Noruega.

Amb el pas del temps, el nombre d’aquests espais de fabricació digital en el món augmenta considerablement. En paral·lel, s’estén la cultura DIY (Do It Yourself), que defensa el "faci-ho vostè mateix", sota un nou corrent anomenat moviment maker. Aquest anima a qualsevol ciutadà a crear alguna cosa que solucioni un problema real de la vida quotidiana o que simplement desitgi i pot ser que no existeixi.

Per aconseguir-ho, es pot dirigir als espais de fabricació digital que posen a l’abast dels usuaris impressores 3D, talladores làser i plòters de vinil, entre altres màquines. Per al seu funcionament, totes elles requereixen d’un disseny previ desenvolupat a través d’un programa o aplicació, així com d’uns coneixements relacionats amb l’ús de la màquina i les mesures de seguretat a tenir en compte.

Talladora làser

Plòter de vinil

Impressora 3D

Fresadora

Els espais de fabricació digital, a més, defensen el moviment maker posant l’accent en l’aprenentatge motivat per la diversió i l’autorealització que es duu a terme en comunitat, en un ambient on prima l’aplicació de la tecnologia i l’intercanvi de coneixements.

Aquesta nova manera de generar coneixement i aquests nous processos de fabricació s’inclouen en l’anomenada Quarta Revolució Industrial, basada en la Revolució Digital i marcada pels avenços emergents en diversos camps com, per exemple, la robòtica, la intel·ligència artificial, la impressió 3D i la Internet de les coses (IoT).