Bloc 2: Implementació de la tecnologia

En aquest bloc veureu quins són els elements que trobem en un circuit i quina diferencia hi ha entre un circuit obert i un circuit tancat; ja que, juntament amb la mecànica, l’electrònica és una part important de la robòtica. Desprès us centrareu en la part de la robòtica que falta: la programació. Descobrireu com utilitzar l’mBlock.

Temes