Tema 1: Les smart cities


El concepte de ciutat intel·ligent va sorgir com a traducció del terme anglès smart city i es relaciona amb la combinació de diverses tecnologies per millorar la gestió dels diferents serveis de la ciutat, oferir als ciutadans millors condicions de vida i reduir l’impacte ambiental de les urbs.

Aquest últim aspecte adquireix gran importància davant l’actual preocupació per l’estat del planeta. Per això, a les ciutats intel·ligents se sol aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per proveir a les urbs d’infraestructures que garanteixin un desenvolupament sostenible i una major eficàcia dels recursos disponibles, estalviant energia i costos.

Algunes de les estratègies plantejades en ciutats intel·ligents de tot el món s’han centrat en la reducció dels residus, millora de l’eficiència energètica, comptabilització del flux de visitants, planificació del trànsit automobilístic, etc.

L’índex IESE Cities in Motion 2019 avalua quines són les ciutats més intel·ligents del món mesurant la seva sostenibilitat i la qualitat de vida dels seus habitants. Després d’analitzar 174 ciutats que representen un total de 80 països, sorgeix el següent mapamundi interactiu en el qual podeu consultar els resultats que han obtingut aquestes ciutats en cadascuna de les nou dimensions estudiades: capital humà, cohesió social, economia, governança, medi ambient, mobilitat i transport, planificació urbana, projecció internacional i tecnologia.

Després de consultar l’índex IESE Cities in Motion 2019, quins aspectes ha de reunir una ciutat intel·ligent? Entre totes les ciutats intel·ligents del món, quines creieu que són les més rellevants? N’hi ha alguna de catalana?

Tant la premsa com les pàgines web de diversos ajuntaments recullen les línies d’actuació que s’estan duent a terme en alguns municipis per despuntar-se com a ciutats intel·ligents. Algunes ciutats capdavanteres són Terrassa, Manresa i Mollerussa. Coneixeu algun altre exemple? Quin? El municipi on està el vostre centre educatiu té alguna característica de ciutat intel·ligent? Exploreu-ho i feu una descripció.

En grup, dissenyeu les funcionalitats d’una “escola intel·ligent” a semblança d’una smart city.