Transferència a l'aula

En aquest bloc mostrem una sèrie de propostes metodològiques i un recull d'eines per afavorir l'èxit de les propostes que traslladem a l'aula. Entenent que l'èxit ve definit pel percentatge d'alumnes que assoleixen els objectius plantejats, no per la seva complexitat ni vistositat.

Entre d'altres, la placa micro:bit ens ofereix:

  • Accessibilitat per a la majoria d'alumnat.
  • Elements que motiven fàcilment a l'alumnat que al descobreix.
  • Fàcil integració en propostes STEAM.
  • Diversitat de continguts a treballar, des d'Educació Infantil a Batxillerat.
  • Una comunitat molt activa que constantment comparteix propostes.
  • Compatibilitat amb elements d'arduino.
  • Entorn relativament econòmic.
  • …..

La tecnologia ha de ser una eina útil i eficaç pels alumnes dintre de reptes i propostes més amples, que poden incloure, fins i tot, la creació de nova tecnologia.

Continguts