Les nostres propostes didàctiques d'integració de micro:bit a l'aulaRecull de les propostes individuals. Secundària

Clicant sobre les imatges es pot accedir al vídeo de cada projecte.Control del rec de l'hort escolar. Núria Galceran
Tecnologia 1r d'ESO. Com que a l’hort del centre hi toca molt de sol, i de vegades la terra no está prou regada, les plantes no creixen prou bé. Necessitem un sistema que ens permeti saber quan la terra está seca i cal regar-la.
Un cop solucionat aquest problema, també necessitarem un sistema que permeti fer arribar l’aigua a tot arreu. Aquest ha de ser prou sostenible com per no malagastar aigua i alhora aconseguir un rendiment òptim de l’hort.

Document proposta
Codis del programa d'exemple: Codi 1- Codi 2


Projecte Energia. Ana L Luque
Tecnologia 2n d'ESO. Cada grup es constitueix en empresa productora d’energia elèctrica a partir d’una font diferent que busca finançament. Han de dissenyar la imatge corporativa de l’empresa, elaborar una maqueta de la seva central elèctrica on hauran d’incloure la microbit, i una presentació que expliqui les transformacions energètiques que s’hi produeixen.
Document proposta
Codi del programa d'exemple (central fotovoltaica)


Llum sostenible. Nuria López
Tecnologia 2n d'ESO. Recerca sobre energia fotovoltaica i eficiencia energética, per tal de fer més sostenible la il·luminació del pati de l’institut. Caldrà dissenyar i construir un prototip de llum sostenible, i exposar els resultats a una fira a l‘institut.
Document proposta
Codi del programa d'exemple


Estació de control ambiental de l'aula. Oriol Mestres
Tecnologia 2n d'ESO. Disseny i construcció d’una estació de control ambiental de l’aula. Aquesta estació tindrà una carcassa de cartró i estarà implementada amb una placa microbit. Els sensors ambientals reculliran dades que es mostraran en temps real, i s’emmagatzemaran per poder ser tractades posteriorment.
Document proposta
Codi del programa d'exemple (estació de control de so a l'aula)


Comencem a programar! Eloy Muñoz
Tecnologia 2n d'ESO. Activitats seqüencials d'introducció a la programació utilitzant micro:bit, seguides d'activitats de programació d'un robot, amb l'objectiu que l'alumnat acabi dissenyant el seu propi aparell.
Document proposta
Activitats proposades


Som Autònoms? Anna Armengol
Tecnologia 4t d'ESO. Disseny i construcció d'un sistema automàtic utilitzant sensors i actuadors. El sistema a automatitzar serà a elecció de l'alumnat.
L'exemple presentat correspón a l'automatització de l'aforament d'un parking.

Document proposta
Codis del programa d'exemple: Codi 1 (entrada) - Codi 2 (sortida)


Climatitza't. Maria J Lora
Tecnologia 4t d'ESO. Per tal de comprovar com afecta l’orientació, l’altura del sol, materials i colors en la climatització d’un habitatge, l'alumnat ha de construir una casa, i després han de realitzar diferents modificacions en l’orientació, material utilitzat…. I comprovar els valors que el sensor de temperatura i humitat i el sensor de llum ofereixen en una pantalla LCD.
Document proposta - Document coavaluació
Codi del programa d'exemple


Puc tenir una habitació domòtica? Patricia de Caceres
Tecnologia 4t d'ESO. La finalitat és automatitzar la maqueta d'una habitació per integrar els continguts de l’habitatge, instal·lacions i robòtica, automatització i programació que s’han anat treballant al llarg del curs.
L'exemple presentat encén les llums de l'habitació quan el sistema detecta presència d'algú.

Document proposta
Codi del programa d'exemple

Recull de les propostes individuals. Primària

Clicant sobre les imatges es pot accedir al vídeo de cada projecte.Micro Kid-Hort. Irene Casanovas
Optimitzem l'hort de l'escola, de manera que poguem obtenir dades a priori que ens permetin decidir quin tipus de verdures és correcte plantar segons la temperatura o la llum que necessitin. Aquestes dades, tant de la temperatura, la humitat com la llum ens surten indicades a la pantalla LCD.
El sensor d'humitat de la terra permet activar o no el sistema de reg.

Document proposta
Codis del programa d'exemple: Codi 1 - Codi 2


Els mitjans de transport. Irene Sola
Dins del projecte ”els mitjans de transport” que el duem a terme a P5, una de les activitats amb la microbit serà reforçar el treball de la classificació dels transports segons es mouen per terra, mar i aire.
Document proposta
Codis del programa d'exemple: Codi 1 - Codi 2


Comunica'm. Laura Sánchez
Un grup de nenes i nens creen un joc de pistes i amaguen uns missatges per l’escola. Quan ho tenen tot a punt, obren la Magic Box 1 i accionen el botó A o B, en funció de la ubicació del primer missatge. Aquesta caixa envia un senyal a la segona Magic Box. El grup que ha de buscar els missatges, obre la Magic box 2 i apareixerà un missatge a la pantalla LCD indicant a on hauran d’anar a buscar la seva primera pista. A partir d’aquí hauran d’anar llegint les pistes, resolent enigmes, reptes,... i anar jugant i divertint-se fins al final del joc!
Document proposta
Codis del programa d'exemple: Codi IN - Codi OUT


Caixa breakout. Pantaleo Berrozpe
Creem un breakout per l’altra classe per treballar un projecte referent a Europa.
Document proposta
Codis del programa d'exemple:
Codi 1 - Codi 2


L'hort de 5è. Cristina Rodriguez
Hem d’analitzar els espais de l’escola on hi ha terra i decidir quin serà el millor lloc per plantar el nostre hort en funció de la humitat que hi ha a la terra. També s’han de triar les plantes en base a les seves característiques: quina humitat necessiten, quanta llum solar, en quina època s’ha de plantar...
Document proposta
Codi del programa d'exemple


Aparell traductor. Ricard Parera
Proposta pensada per 4t de primària d'una escola amb un percentatge de segregació molt alt, que té el propòsit d'afavorir hàbits com és saludar-nos de manera educada abans d'entrar a classe mitjançant el "BON DIA", alhora que afavorim l'aprenentatge de nou vocabulari. El "BON DIA" seleccionat a l'entrada s'ha de verbalitzar al responsable del "traductor de BON DIA" i després escollir, entre encaixada de mans "wai", una abraçada o bé un ball ràpid entre dos.