Projecte

En aquest bloc final, haurem de desenvolupar una proposta transversal on la placa micro:bit estigui inclosa. La descripció del projecte/càpsula/repte és especialment important, especificant quines són les competències a treballar i els objectius implicats. S'ha de contemplar la diversitat de l'alumnat en el disseny.

  1. S'ha de dissenyar d'una proposta didàctica transferible a l'aula especificant a quines edats va adreçada.
  2. Aquesta proposta s'ha de crear en un full de registre. Podeu fer servir els que teniu a Eines de suport del projecte STEAMcat. També podeu crear els vostres propis, en aquest cas heu de tenir present que s'ha d'incloure, com a mínim, el nom de la proposta, la descripció, les competències i continguts a desenvolupar i les activitats previstes.
  3. També hem de mostrar quin full de registre farà servir l'alumnat.
  4. Dintre de la proposta, la placa micro:bit ha de ser una eina. Haurà de fer-se servir la placa d'expansió i sensors i actuadors.
  5. Els sensors i actuadors hi han de pertànyer al kit, preferiblement han de ser externs. Podeu intentar fer servir algun dels elements que no s'han treballat en el curs.
  6. Un cop ho tingueu, feu un vídeo de curta durada explicant el plantejament didàctic de la proposta i la solució implementada amb la placa micro:bit.
  7. Finalment, haureu de penjar els documents i el vídeo al fòrum de lliurament.