Estratègies de programació

Treballar amb entrades i sortides obre un món de possibilitats quan a la definició del funcionament intel·ligent del món físic: portes que s'obren quan volem entrar, fanals que s'encenen quan es fa de nit, sistemes d'alarma que s'activen en cas d'intrusió …

Tot això demana la utilització d’un conjunt de recursos nous de programació.

Algorismes

Un algorisme és un conjunt d'instruccions ordenades i molt concretes que defineixen com s'ha de solucionar un problema o realitzar una tasca.
És una eina molt important prèvia al desenvolupament de programes amb un cert grau de complexitat. El disseny de l'algorisme hauria de ser el primer pas un cop analitzat qualsevol problema a resoldre.

Procés de resolució de problemes mitjançant la creació d'un programa
Font imatge: Wikipèdia
La descripció d'un algorisme es pot fer mitjançant:

  • Pseudocodi: utilitzant el llenguatge natural (per exemple, una recepta de cuina).
  • Diagrames de flux: representació gràfica que utilitza símbols connectats per fletxes que mostren el flux d'execució del programa.

Continguts