Captura el punt

Aquest és un joc d'habilitat en el qual el jugador ha de pressionar el botó A exactament quan el punt arriba al centre de la pantalla. Quan això ocorri, anotarà un punt del joc.
Si falla es detindrà el joc i es mostrarà el missatge GAME OVER i la puntuació obtinguda.
Comprova-ho al simulador:

Recupera aquest projecte a MakeCode

Procés de creació del programa


1. Paràmetres inicials del joc


Cal començar creant l'sprite, i establint la puntuació inicial a zero.

El bloc
permet afegir un compte enrere inicial amb la durada especificada.

2. Moviment de l'sprite


En aquest exemple l'sprite es desplaça en direcció horitzontal, invertint el sentit en arribar als extrems de la pantalla.
La pausa defineix la dificultat del joc: com menor sigui, més ràpid serà el desplaçament de l'sprite.

3. Interacció amb l'spriteSi en prémer el botó l'sprite està al centre de la pantalla (la seva coordenada X és 2) ...
S'afegeix un punt a la puntuació actual. En el display es mostrarà per defecte un efecte visual d'animació característic d'encert.

I si en prémer el botó l'sprite no està al centre de la pantalla ...
el joc s'acabarà, es mostrarà en el display el missatge GAME OVER i a continuació la puntuació final obtinguda (SCORE …)

4. Afegim vides

El bloc  fin del juego  no permet reiniciar-lo, però podem definir diversos intents (vides) amb el bloc  set life 
Així, en cometre un error, en comptes de finalitzar el joc el que cal fer és afegir -1 vida. Quan el nombre de vides sigui zero, el joc s'acabarà automàticament.
Necessites ajuda per desenvolupar el joc?

Desenvolupem-ho


Modifiquem el programa anterior afegint un segon sprite.
En prémer el botó A, si tots dos sprites coincideixen en la seva coordenada X, llavors s'anota un punt. En cas contrari s'acaba el joc.

Recupera aquest projecte a MakeCode

Pautes de resolució del repte:

  • Per a sprite1 estableix constantment una ubicació aleatòria per a X entre 0 i 4 i per a Y entre 0 i 1. D'aquesta forma ocuparà posicions diferents en la banda superior del display (files 0 i 1)
  • Per a sprite2 estableix constantment una ubicació aleatòria per a X entre 0 i 4 i per a Y entre 3 i 4. D'aquesta forma ocuparà una posició aleatòria en la banda inferior del display (files 3 i 4).
  • Estableix una pausa per a facilitar la consecució del joc.
  • En prémer el botó A, si tots dos sprites coincideixen en la seva coordenada X, llavors s'anota un punt. En cas contrari es deté el joc o es perd una vida.

Necessites ajuda?