Sprites

En el disseny de videojocs, el terme sprite s’utilitza per descriure la imatge utilitzada per representar un objecte de joc, com el personatge del jugador, enemics o ítems amb els quals el jugador ha d’interactuar d’alguna manera.
Un sprite micro:bit és un píxel (LED encès) que pot moure's per la pantalla i interactuar amb altres elements.

En l'entorn MakeCode els blocs per treballar amb sprites es troben al menú que conté també paquets d'instruccions en forma de blocs per tal de facilitar la programació de comportaments de joc complexos.Un parell d'exemples


Exemple 1. Control del moviment de l'sprite

Clica el botó A per desplaçar l'sprite.
Per canviar la direcció del desplaçament (horitzontal o vertical), clica el botó B.

Recupera aquest projecte a MakeCode
Un sprite es crea com a contingut d'una variable, especificant les coordenades de la seva posició inicial (en aquest cas, el LED central de la fila inferior de la pantalla).

El bloc  desplazar  mou l'sprite per defecte en el sentit positiu X (cap a dreta) tantes posicions com s'especifica. Podem comprovar-ho clicant un botó.

En arribar a l'extrem de la pantalla, l'sprite no pot avançar més. Podem canviar el sentit (fer-lo rebotar) amb la instruccióCom que el bloc  desplazar  només ho fa per defecte en la direcció X, si volem que l'sprite es desplaci en una altra direcció l'hem de  girar  (90º desplaça en direcció vertical).

Exemple 2. Moviment aleatoriAprenguem a treballar amb sprites: Captura el punt

Saber més sobre el menú Jocs