Els pins de la placa micro:bit

La placa micro:bit ofereix diverses possibilitats gràcies a la integració dintre de la seva estructura de diverses característiques físiques. Aquestes són:

  • Una matriu de 25 leds vermells que es poden programar individualment.
  • 2 botons (A i B) que es poden programar per separat.
  • Connexions físiques. Són especialment "visibles" les corresponents als pins 0, 1 i 2, així com la corresponent als 3V i al GND. A l'espai que hi ha entre aquestes, estan la resta de connexions dels pins, en total 25. Posteriorment veurem com es poden "expandir" i aprofitar del tot.
  • Sensors de llum i temperatura.
  • Sensors de moviment consistents en un acceleròmetre i una brúixola.
  • Connexió sense fils per dues vies: ràdio i Bluetooth.
  • Interfície USB.

Els pins

La informació oficial d'aquest apartat la podem veure a la web https://makecode.microbit.org/device/pins.

La placa, quan es fa servir sense cap extensió, està dissenyada per fer servir cables amb les connexions "cocodril", tan habituals als projectes amb la placa Makey Makey

Els tres pins que destaquen per la seva forma i tamany sobre la resta són el 0, l'1 i el 2. Tots tres tenen la possibilitat de conversió analògica a digital. També trobem amb el mateix disseny la sortida de 3V i el GND, l'anomenat terra, necessari per completar els circuits elèctrics.

Els altres 20 pins que té la placa tenen, en alguns casos, funcions específiques. Un exemple és el pin 5 que està vinculat amb el botó A o el pin 11 que ho està amb el botó B. També trobem els reservat a entrades analògiques o els vinculats amb el BUS SPI.

Mai s'han de connectar junts els pins 3V i GND. La placa es podria fer malbé.

Activitats

Continguts