La connectivitat de la placa micro:bit

La placa micro:bit ens permet establir connexions amb altres dispositius de dues formes diferents.

Tipus de connexions

  • Ràdio. A través d'aquesta funció connectarem plaques micro:bit. Fent servir ones de ràdio, les plaques es poden enviar i rebre missatges entre elles.
  • Bluetooth. La micro:bit fa servir el Bluetooth Low Energy, una versió que consumeix menys energia que l'habitual. Permet connectar sense fils dispositius com mòbils, ordinadors, tauletes amb la placa.

El menú    Radio   de MakeCode conté els blocs necessaris per treballar amb la ràdio de la placa micro:bit.

El menú     Bluetooth   de MakeCode conté els blocs necessaris per treballar amb la ràdio de la placa micro:bit.

Per fer servir aquest menú l'haureu de cercar a les extensions

Enllaços d'interés:

https://microbit.org/get-started/first-steps/radio-and-pins/

https://makecode.microbit.org/reference/bluetooth

Continguts