El port sèrie

Les formes d'establir connexions entre dispositius són diverses. En aquest apartat ens centrarem en la denominada "port sèrie". A través d'aquesta connexió podrem obtenir dades de la micro:bit (o sensors connectats) i monitoritzar-les al nostre ordinador.

L'ús del serial no està optimitzat dintre de l'entorn micro:bit però ens pot ser útil en projectes de recollida de dades que no tinguin suport en forma de llibreries específiques, o simplement per comprovar si els sensors que té (i que connectem) a la placa funcionen correctament.

Característiques d'aquest tipus de comunicació:

  • Els bits s'envien d'un en un amb una velocitat d'uns 55kbps (molt lent en comparació amb altres protocols).
  • Poden ser virtuals o físics.
  • La seva funcionalitat depen dels controladors de cada sistema operatiu.

A la pàgina oficial de micro:bit podem trobar informació sobre la connexió sèrie.

https://makecode.microbit.org/device/serial

Les formes d'obtenir dades varien depenent del sistema operatiu que fem servir, són relativament senzilles. L'entorn Makecode també incorporà aquesta opció, però al ser un entorn dintre d'un navegador, sovint, no funciona amb la precisió desitjada.

Configuració de l'entorn

Desenvolupem com establir aquesta connexió per recollir dades. Si treballeu amb el sistema operatiu W10, podeu fer servir la mateixa consola que incorpora l'entorn Makecode. Si feu servir altres SO, llavors aquestes són bones opcions.

Podem fer servir dues eines lliures per llegir els ports sèrie, una és el Tera Term i l'altra PuTTY.

Per a questa pràctica hem escollit el PuTTY.

Anem a la pàgina de descàrregues PuTTY i escollim la nostra opció.

En aquest cas executem l'instal·lador.

Un cop acabat, obrim el programa.

Necessitem conèixer a quin COM està connectada la micro:bit. Per veure-ho, obrim l'administrador de dispositius i ho comprovem. En aquest cas està al COM7

Configurem PuTTY amb aquests valors:

  • Connection type "Serial"
  • Serial line "COM7" (en aquest valor heu de posar el COM al que estigui connectada la placa al vostre ordinador).
  • Speed "115200"
  • Saved Sessions "MICROBIT" (podeu posar el nom que volgueu).
  • Comprovem que està activada, a Terminal, la casella "Implicit CR in every LF"

Un cop acabada de configurar desem amb SAVE.

Ja hem configurat el monitor sèrie. Creem el codi del programa. Aquest serà molt senzill, farem que quan es premi el botó A, es mostri la temperatura al monitor.

Resultat

Descarreguem el programa a la placa i obrim el monitor sèrie. Podem veure que quan es prem el botó A ens mostra el valor de la temperatura de la placa.

Cada cop que premem, obtindrem la dada que es mostrarà a continuació de l'anterior.

Més enllà