Coneguem micro:bit

Micro:bit és un petit dispositiu informàtic programable, llançat per la BBC l’any 2015 amb l’objectiu de facilitar i fer divertit l’aprenentatge de la programació i el control de dispositius físics, com sensors i actuadors.
Des de l’any 2016 la Fundació Educativa Micro:bit assumeix aquest projecte amb el propòsit d’inspirar la creativitat digital i desenvolupar una nova generació de pioners tecnològics a nivell mundial.

Micro:bit permet:

  • Combinar pensament computacional, programació, creativitat i innovació.
  • Adquirir competències i habilitats vitals en el pensament crític i la col·laboració, construint la capacitat i confiança per tenir idees, compartir-les i fer-les reals.
  • L'apoderament digital i tecnològic de nois i noies amb diferents capacitats d'aprenentatge en diferents nivells educatius.

La simplicitat del disseny de micro: bit permet un èxit immediat, però també es converteix en una eina més sofisticada a mesura que s'avança en el seu coneixement i comprensió.

El següent vídeo explica de manera molt senzilla i amena, què és i quina és la utilitat de micro:bit:

Continguts