Control de la lluentor de la pantalla

La intensitat d'il·luminació dels leds de la pantalla de micro:bit es pot regular definint el seu valor, entre 0 (apagats) i 255 (intensitat màxima).
Comprovem-ho clicant els botons del simulador. Cada un defineix una intensitat d'il·luminació diferent:

Recupera aquest projecte a MakeCode

Podem definir aquesta intensitat amb el bloc


I associar-la a l'acció de prémer un botó o l'altre (o tots dos a l'hora):

Si volem que la icona a mostrar sigui la mateixa en tots els cassos, caldrà definir-la dins el bloc d'esdeveniment  al iniciar 
Si volem que la icona a mostrar sigui diferent segons el botó premut, caldrà definir-la dins el bloc   d'esdeveniment del botó 

Desenvolupem-ho

Fem que en clicar el botó A s'esvaeixi la pantalla: els leds vagin disminuint la seva intensitat d'il·luminació a intervals regulars. Veiem l'efecte al simulador:

Recupera aquest projecte a MakeCode

Els blocs del menú  LED  no tenen temps d'execució associat. Cal definir doncs durant quant temps volem mantenir activa cada instrucció amb el bloc  pausa 

Necessites ajuda per construir el programa?