Mòdul 5: Reptes Numèrics

En aquest mòdul es proposen diversos reptes numèrics. Es proposa la programació d'alguns en concret, però s'obre la possibilitat de programar-ne molts més a partir de dos grans bancs de recursos. Un és el projecte Euler: es tracta de buscar solucions a petits reptes on l'ús de la programació ens és molt útil per poder-los resoldre. L'altra és la mai no prou valorada campanya Investiguem de l'àmbit matemàtic del CESIRE. S'hi plantegen molts problemes classificats per tipus d'activitat que promouen la investigació: una llista de problemes molt oberts cadascun dels quals suposa un repte.

Continguts

  1. Pràctica 1: Project Euler: Divisors de 3 o 5, Suma de nombres parells de Fibonacci, Factors primers i Palíndroms.
  2. Pràctica 2: Campanya Investiguem: Conjectura de Collatz, Nombres feliços, Nombres amics i Conjectura de Goldbach.