Mòdul 2: Probabilitat i Simulacions

La probabilitat juntament amb l'estadística havien quedat relegades a les darreres pàgines dels llibres de text, però en els darrers anys a les escoles i instituts hem près consciència de la seva importància, tant matemàticament com per entendre i abordar situacions de la vida quotidiana.

Un entorn de programació com Snap! ens permet portar a l'aula grans reptes lligats a l'atzar i estudiar com es comporta la probabilitat quan treballem amb nombres grans. Podem simular fàcilment la tirada de mil monedes o daus. Però no hem d'oblidar que cal començar per l'experimentació directa, amb material. I que cal aprendre a fer conjectures, argumentar el que creuen què passarà… i després podem passar a comprovar i a justificar el que ha passat.

Continguts