Mòdul 4: Nombres i Operacions

Propostes com les de trobar tots els divisors d'un nombre, llistats de múltiples… son feines que tenen molt de mecànica però també una part d'estratègia. I per trobar divisors o múltiples comuns podem comparar llistes, però també podem depurar processos. De tot això anirà aquest mòdul, al que començarem creant llistes de múltiples i divisors i arribarem a calcular el Mínim Comú Múltiple, MCM i el Màxim Comú Divisor, MCD, fent servir diferents estratègies, alhora que aprenen a treballar amb variables, llistes i la creació de blocs.

Continguts