Programem matemàtiques amb Snap!

Curs per aprendre a programar amb Snap!. Proposa estratègies i metodologies de treball per acompanyar l’alumnat de cicle superior, d'educació primària i d’educació secundària. Inclou propostes i activitats pròpies de l’àmbit matemàtic. Tots els recursos i orientacions animen a portar la programació a l’aula de matemàtiques, donar a conèixer aquesta eina i alhora reforçar el pensament computacional i algorítmic, tan útil per a l’ensenyament i aprenentatge d'aquesta disciplina.

Objectius

  • Conèixer l’entorn Snap!
  • Utilitzar el pensament computacional per a millorar la competència matemàtica
  • Visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics
  • Aprendre estratègies per portar la programació a l’aula de matemàtiques

Continguts

Per saber-ne més:
Crèdits

1a edició (maig 2021) realitzada per:

  • Raül Fernández Hernández
  • Arnau Sánchez Farreras
  • Enric Castellà Carlos
  • Sílvia Margelí Völp

Enllaços d'interès