Projectes de matemàtiques

Des del punt de vista educatiu, les matemàtiques són, alhora, guineu i àliga. Són guineu en tant que toquen de peus a terra, que tenen presència en el que ens envolta, que són aplicables a la ciència i a la tècnica. Són àliga quan volen alt, cap al cel de l'abstracció, contemplant paisatges de gran bellesa i creant un cos de coneixements sòlid i coherent. Ja Lluís A. Santaló assenyalava aquests dos aspectes:

Les seves aplicacions són essencials per a moure'ns en la vida. Les seves concepcions alimenten allò més pur de l'esperit.

Lluís A. Santaló (1911-2001) La matemàtica, avui.

Aplicacions i concepcions, vida i esperit… Els dos enfocaments es complementen i han d'estar presents a l'educació matemàtica.

El professorat de matemàtiques té una gran oportunitat: té a les seves mans el repte d'aconseguir que la matemàtica estigui present en situacions d'aprenentatge globalitzades a través d'activitats que posin en joc el pensament matemàtic de fons (l'àliga) i que, alhora, mostrin aplicacions significatives de la matemàtica a la resolució de problemes actuals (la guineu).

Projectes de matemàtiques o matemàtiques als projectes?

Marc general

Llista de Projectes de Matemàtiques

Crèdits

1a edició (maig 2023) realitzada per Imma Garcia, Abraham de la Fuente, Lluís Mora, Enric Castellà i Sílvia Margelí.

Des d'aquí volem agrair profundament a tots els docents que han compartit els seus projectes per poder-los referenciar en aquesta campanya. Molts d'ells també ens han retroalimentat la campanya amb suggeriments, enllaços i referències un cop han llegit el primer esborrany.