Snap4Arduino

 • S'ha de descarregar el programari (apartat Download). Haurem de triar la versió adient pel nostre maquinari (GNU/Linux 32/64 bits, MacOS o Windows).
 • Veureu que també hi ha versions per treballar des de línia de comandes i connectors per Chrome, que ens permet treballar directament des d'altres dispositius (chromebooks, raspberry, beaglebone…)
 • Properament apareixerà també una versió per a Android (per mòbils, tauletes…)
 • Cal descomprimir el fitxer obtingut i executar l'aplicatiu Snap4Arduino. Per Windows caldrà executar abans l'instal·lador.
 • Recordem que per a connectar les plaques Arduino necessitem (com per qualsevol altra programari) tenir els drivers d'Arduino (només per a Windows) i que l'usuari sigui del grup dialout (només per Linux i Mac). Aquests requeriments s'implementen directament en instal·lar a la màquina la IDE d'Arduino.
 • La distribució Linkat ens ofereix un perfil de robòtica que ens facilita la feina, amb tot el programari necessari i la seva configuració.

StandardFirmata

Moltes plaques ja venen amb el StandardFirmata instal·lat. Amb aquest firmware ja podem treballar amb Snap4Arduino, encara que perdrem algunes de les funcionalitats que té l'SA5Firmata.

També és molt senzilla la seva instal·lació, ja que ve per defecte dins l'IDE d'Arduino.

Si volem pujar l'StandardFirmata, des de la IDE d'Arduino només caldrà anar a: Fitxer → Exemples → Firmata → StandardFirmata.

SA5Firmata 2.1

 • Cal tenir instal·lada la IDE d'Arduino al nostre ordinador.
 • Ens descarreguem el SA5Firmata 2.1 i el descomprimim.
 • Copiem el contingut de la carpeta libraries (dels fitxers descomprimits) dins la nostra carpeta Arduino/libraries (carpeta del nostre ordinador, dins els fitxers de l'usuari).
 • Obrim el fitxer descomprimit SA5Firmata2.ino amb la IDE d'Arduino (també es pot obrir amb un editor de text i després copiar el contingut dins la IDE).
 • Comprovem que tenim ben seleccionada la placa (tarja i port)

 • I per últim només cal fer l'acció de pujada.
 • Per gaudir de les funcinalitats exteses ens cal importar a Snap4Arduino els nous blocs. Als fitxers descomprimits tenim el SA5Firmata_bs2_ca.xml. Només cal importar-ho.

SA5Firmata_Tone 2.1

Si no utilitzeu les funcions d'IR i voleu tenir més precisió amb el Tone podeu fer servir aquest firmata derivat (SA5Firmata_Tone 2.1). En no implementar la llibreria IR, utilitza les funcions estàndard del Tone d'Arduino i, per tant, obtenim una funcionalitat menys 'bloquejant'.

La instal·lació és idèntica al SA5Firmata genèric. Trobareu els blocs específics… encara que podeu fer servir indistintament els blocs de l'altre projecte (evidentment, no funcionaran els blocs IR).