Snap4Arduino és una modificació de Snap! que ens permet interactuar fàcilment amb les plaques Arduino i que també ens permet el treball en xarxa interactuant entre diferents projectes i dispositius.

Snap! és un llenguatge de programació atractiu i motivador per a nens i adults i, alhora, una sòlida plataforma per a l'estudi global de la informàtica i el món computacional en les diverses etapes educatives (escola i universitat).


Snap! (inicialment anomenat BYOB) és un llenguatge visual, que permet interactuar dinàmicament arrossegant, activant i editant blocs. Creat per la Universitat de California (Berkeley), és una reimplementación ampliada d'Scratch (projecte del grup Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab) que permet construir blocs propis. Snap! implementa altres capacitats com llistes, procediments i sprites com a objectes de primera classe, les continuacions com objectes explícits, herència de propietats, prototipatge… ).

Treballant amb Snap4Arduino

Es pot instal·lar fàcilment Snap4Arduino en el nostre maquinari. Properament apareixerà una versió online.

Cal tenir present que és un Snap! ampliat. Per tant, podrem obrir qualsevol projecte elaborat amb Snap! (offline o online). Els projectes elaborats amb Snap4Arduino també els podrem obrir amb Snap! però perdrem les funcionalitats no compatibles (les relacionades amb Arduino).

També pot ser útil el projecte Scratch to Snap! que ens permet transformar els projectes elaborats amb Scratch i treballar amb Snap! i Snap4Arduino.

Snap4Arduino es comunica amb les plaques Arduino mitjançant el protocol Firmata. Per tant, les plaques que utilitzem, hauran de tenir aquest firmware carregat. Es pot treballar amb l'StandardFirmata (fàcilment instal·lable i ja precarregat en moltes plaques) amb el que tindrem disponibles les funcionalitats bàsiques d'Arduino: lectura de sensors analògics i digitals, escriptura digital i PWM i control de servomotors.

Amb el firmware SA5Firmata ampliarem les funcionalitats de l'StandardFirmata per poder treballar amb brunzidors, emissors i receptors d'IR, sensors del nunchuk, d'ultrasons i d'humitat i amb la lectura i emissió de pulsos (el pulseIn d'Arduino).