Snap! i S2P

Podem treballar amb Snap! i controlar les plaques Picaxe utilitzant el programari S2P (dissenyat per treballar amb Scratch).

Connectant-nos amb el S2P

  • Utilitzem el S2P de Picaxe per connectar-nos a la placa.
  • Per poder-nos connectar, hem de tenir instal·lats els drivers del cable que utilitzem.
  • Ens descarreguem el S2P Helper App i fem la instal·lació
  • Important! Hem d'utilitzar la versió 0.13 o posterior (hem comprovat que la 0.11 i la 0.12 no funcionen amb programari extern a l'Scratch).
  • Un cop tot instal·lat, hem de connectar la placa, indicant el *hardware* que tenim (quin xip) i en quin port COM està connectada. Si tot és correcte, en l'apartat Mode 1 ens apareixerà una llum verda.

Obrint Snap!

  • Podem fer servir Snap! online o qualsevol versió offline (incloent derivats com l'Snap4Arduino).
  • Utilitzarem el fitxer genèric snapBlocks_picaxe.xml per incorporar els blocs generals del S2P. També podem utilitzar el snapProject_picaxe.xml per tenir ja mapejades els valors dels sensors genèrics com a variables d'Snap.
  • Podem obrir directament els dos projectes *online*: blocs sols o projecte base. Trobareu a l'apartat Sensors tots els blocs per gestionar la placa.
  • Properament, penjarem més exemples per treballar fàcilment amb plaques in configuracions conegudes (plaques Imagina, 3dBot…)