Fase 3. Bloc 1. Disseny d'una pràctica a l'aula
Durada orientativa del bloc: 10 hores

Objectius

* Analitzar propostes d’activitats per millorar-les amb l’ús de les TAC

* Seleccionar una pràctica a l’aula que es dugui a terme habitualment que sigui susceptible de millora amb la incorporació de les TAC o una de nova i programar-ne el desenvolupament.

* Conèixer eines digitals d’avaluació.Activitats

  • Activitat 1: Anàlisi d'experiències utilitzant aplicacions 2.0
  • Activitat 2: Com replantegem una activitat existent?
  • Activitat 3: Què i com avaluem amb les TAC?
  • Activitat 4: Inici del disseny d'experimentació a l'aulaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

El desenvolupament d’aquest bloc s’ha pensat per anar conduint els participants cap al desenvolupament de la pròpia experiència didàctica.

Es pretén que aquesta experiència no sigui de nova creació sinó la transformació d’alguna ja existent. D’aquesta forma es té un coneixement més profund de l’activitat i és més fàcil fer els canvis metodològics necessaris que implica introduir l’ús d’eines TAC.

Seria interessant que el professorat del mateix nivell treballés sobre una mateixa activitat que pogués ser aplicable a diferents aules. D’aquesta forma existeix un intercanvi entre el professorat que enriqueix les propostes aportades i també permet fer una observació entre companys.

A l’activitat 4 es planteja un model de programació com a guia. Cada participant pot decidir emprar-lo o no en funció de si el model que ja es fa servir al centre es pot adaptar a una estructura similar a la proposada.